OSK "aBOS"
41-902 Bytom
ul. Przemysłowa 2
(032) 282-63-63
+48 533-45-55-25
biuro@oskabos.pl

 


 

 


 

Chcesz zrobić kurs szybciej? Dysponujesz czasem i możesz jeździć codziennie

TO TYLKO KURS EKSTRNISTYCZNY.

 
 

 

Dla zainteresowanych organizujemy również szkolenia okresowe

 

Szkolenia okresowe (przewóz rzeczy i osób)

DLA KAT. C1,C,C1+E,C+E,
lub
DLA KAT. D1,D,D1+E,D+E,

INFORMACJA O SZKOLENIU OKRESOWYM
Obowiązek takiego przeszkolenia wynika z art. 39a ust. 1 ustawy o transporcie drogowym. Terminy szkoleń wynikają z daty zdobycia po raz pierwszy prawa jazdy kat. C i D:
Do:
10 września 2009 r.    w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii D1 lub D do dnia 31 grudnia 1980 r.
10 września 2010 r.    w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:
- kategorii C1 lub C do dnia 31 grudnia 1980 r.
- kategorii D1 lub D od dnia 1 stycznia 1981 r. do dnia 31 grudnia 1990 r.
10 września 2011 r.    w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:
- kategorii C1 lub C od dnia 1 stycznia 1981 r. do dnia 31 grudnia 1995 r.
- kategorii D1 lub D od dnia 1 stycznia 1991 r. do dnia 31 grudnia 2000 r
10 września 2012 r.    w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:
- kategorii C1 lub C od dnia 1 stycznia 1996 r. do dnia 31 grudnia 2000 r.
- kategorii D1 lub D od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.
10 września 2013 r.    w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:
- kategorii C1 lub C od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.
- kategorii D1 lub D od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 10 września 2008 r.
10 września 2014 r    w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii C1 lub C od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 10 września 2009 r.
Szkolenie okresowe obejmuje:
21 godzin zajęć w ramach modułów obowiązkowych,
14 godzin zajęć w ramach modułów wybranych odpowiednio dla poszczególnych grup kategorii prawa jazdy.

Przy szkoleniach grupowych możliwość negocjacji cenowych.